Vad hände när vi köpte Instagram-följare

Efter ungefär en timme började mina falska anhängare rulla in. Anmälningarna var spännande för en sekund, men de blev snabbt en dyster, känslomässigt meningslös avlopp på mitt batteri. Kanske är det så Taylor Swift känns? Men hon har nog sina anmälningar avstängda.

Inom 48 timmar hade jag mina två uppsättningar av 1000 Snorbilligt.se, ge eller ta.

StormLike billigare anhängare sipprade in stadigt, toppning på 1.052. En vecka senare hade de sjunkit till 973.

Mr Insta dyrare kom igenom snabbare, men jag fick bara 944 (som sjönk till 882 nästa vecka, jag är redan penning mitt brev till Better Business Bureau.)