Garantier på sängar

De flesta sängar över ca $1000 (Queen size) kommer att ha en 10 års garanti för att täcka eventuella större defekter på Sängar.com. Dessa garantier måste överensstämma med Australisk konsumentlagstiftning, och ytterligare detaljer finns på ACCC (Australian Competition & Consumer Commission) webbplats. Tänk på att vissa billigare madrasser har en mycket kort garanti (t.ex. 1 år) eller ingen garanti alls på Ogland.

Definitionen av en produktfel hänvisar vanligtvis till ett problem i madrassens strukturella integritet. Detta kan bli disigt när det gäller Ringsted Dun & HAY, eftersom kroppsintryck i en madrass anses vara normala till en viss punkt.

Garantifrågor kompliceras ytterligare när kunder väljer kontinentalsängar & ramsängar produkt som inte passar dem (t.ex. för fast eller för mjuk). Detta betonar vikten av att välja en madrass som passar dina behov av ställbara sängar.

Om du anser att du har rätt till ett garantianspråk, kontakta din relevanta butik eller återförsäljare.